Produkty

Podľa definície v slovníku, slúži plot ako identifikácia vlastníctva pôdy v súkromných i verejných priestranstvách. Právnické subjekty používajú ploty na ochranu svojich obchodných a priemyselných zón pred neoprávneným prístupom. Súkromné osoby zas chránia plotmi svoj dom, pôdu či záhrady.

 

Sú tiež používané v chránených oblastiach. Okrem toho, plot slúži na skrytie určitý objektov z očí neoprávnených osôb . Nezriedka plot slúži a plní aj dekoratívne účely napr. v záhradnej architektúre.

 

Cieľomspoločnosti KMS Systémy s.r.o. je splnenie rôznych komerčných ale aj súkromných potrieb spotrebiteľov. Spektrum siaha od klasických plotov, cez lesnícke oplotenia a ľahkých plotových panelov s jednoradovým systémom(Classic) a dvojradovým systémom(Twin) do priemyselných plotov . Samozrejme, so všetkým príslušenstvom potrebným pre výstavbu.

 

Tu je stručný prehľad dostupných plotových systémov:

 

Drôtené pletivo

 

Bodovo-zvárané pletivo

 

Stĺpiky a vzpery

 

Záhradné brány

 

Plotový panel - Classic

 

Plotový panel - Twin

 

Lesnícke pletivo

 

Príslušenstvo k plotom